Com Hems kanalutbud i Samfälligheten

Följande kanaler har du som boende i Hantverkarens Samfällighetsförening tillgång till via den årliga avgiften för Kabel-TV. Utbudet kan förändras från Com Hems sida.

 

Analoga grundutbudet består av följande kanaler

 

Digitala grundutbudet består av följande kanaler

 

Utöver grundutbudet kan varje hushåll, var för sig teckna egna abonnemang bestående av extra Tv-kanaler, bredband och telefoni.

 

Com Hems allmänna villkor i sammandrag

Com Hem ansvarar för kvalitén på anslutningen till Com Hems Nät och distributionen av tjänster i Fastighetsnäten.
Com Hem åtar sig att göra felsökning och avhjälpa tekniska störningar eller avbrott i Com Hems Nät eller Fastighetsnäten efter felanmälan.

 

Felanmälan tas emot av Com Hem dygnet runt.

Com Hem skall påbörja reparation av akuta fel på Com Hems Nät eller Fastighetsnäten snarast möjligt efter anmälan.

Reparationen sker alla dagar mellan kl. 08:00 – 22:00.

Det ankommer på Com Hem att avgöra om anmält fel är akut.

Com Hem skall påbörja reparationen av annat fel på nätet samma arbetsdag om felanmälan mottagits under arbetsdag före kl. 12:00, eller påföljande arbetsdag om felanmälan mottagits under arbetsdag efter kl. 12:00 eller under helg.

 

Felanmälan görs hos Com Hems kundtjänst

Telefonnummer:                 0771-55 00 00.

E-post:                            kundservice@comhem.com

För att felanmälan ska få högre prioritet, hör med grannarna på gränden om de också har fel på sin mottagning, om så är fallet be även dem att göra en felanmälan.

 

Hantverkarens Samfällighetsförening, Västerhaninge    Webbproducent: Lex Samson