Ordförande/Avtalsfrågor

Paul
LINDBLOM

08-500 213 90
Rätskivegränd 14
info@hantverkarens-samfallighet.se

Ledamot/Hemsidan

Lex
SAMSON

08-500 239 93 
Kvastgränd 14
info@hantverkarens-samfallighet.se

Ledamot/Snöröjning/Underhåll

Anders
PÄRHAGEN

08-500 231 37 
Pytsgränd 3
info@hantverkarens-samfallighet.se

Ledamot/Sekreterare

Inger
JOHANSSON

08-500 215 02
Kvastgränd 5
info@hantverkarens-samfallighet.se

Ledamot/Kassör

Kajsa
HARTONEN

08-520 161 14
Baljegränd 12
info@hantverkarens-samfallighet.se

Suppleant

Claire
BOHOLM

08-500 264 42
Baljegränd 1
info@hantverkarens-samfallighet.se

Suppleant/Kabel-TV

Peter
WESTER

08-500 222 11
Filgränd 11
info@hantverkarens-samfallighet.se

Revisorer

Benny WESTERBERG

08-500 237 47, sammankallande
Kvastgränd 6

Börje CARLSSON    

08-500 224 38
Murslevsgränd 3
Katarina SVEDEFELT

08-500 104 62
Hammargränd 1

Valberedningen

Catherine LINDGREN PETTERSSON 

08-500 276 16, sammankallande
Mejselgränd 12

Agneta ANDERSSON        

08-500 214 93
Moddlargränd 1

Camilla SUNDQVIST  

08-500 273 45
Murslevsgränd 10
Hantverkarens Samfällighetsförening, Västerhaninge    Webbproducent:Lex Samson