Allmänna föreskrifter för Hantverkarens Samfällighet

En fullständig version av de Allmänna Föreskrifterna finns att hämta som PDF-fil >>>>>

Om du saknar du PDF-läsare kan du ladde den här >>>>>

Gästparkering

Samtliga parkeringsplatser inom området har uppmärkta gästparkeringsplatser. Dessa är till för besökande och på dessa platser gäller uppställning under högst 24 tim.

Det är ej tillåtet att parkera på våra gränder och vändzoner.

Hyra av parkeringsplats

Samfällighetens medlemmar har möjlighet att hyra parkeringsplats inom området. Före uppställning av behörigt fordon, husvagn, släpvagn eller båttrailer skall kontakt tas med parkeringsansvarig som anvisar plats. Vem som är parkeringsansvarig ser du under länken ”STYRELSEN”. Avgiften för förhyrd parkeringsplats är f.n. 800 kr/år.

Uppställning av trailer med båt

För båtuppställning gäller särskilda regler. Trailer med båt får endast uppställas på parkeringen vid Timmermansvägen och Målarvägen och endast under perioden 1/9 – 31/5. Mer information finns att läsa under samfällighetens Allmänna Föreskrifter (se länken ovan). Du kan också kontakta parkeringsansvarig (se under länken ”STYRELSEN”).

Mopedåkning

Mopedåkning på områdets gång- och cykelbanor är ej tillåten. Detta gäller även gång- och cykelbanor i anslutning till samfällighetens samtliga vändzoner.

Allmän trivsel

I hela området gäller hastighetsbegränsningen 30 km/tim. Alla fastighetsägare med hörntomter mot väg, gränd eller gång/cykelbana uppmanas att kontinuerligt kontrollera häckar, buskar och träd för en tryggare trafikmiljö.

Hantverkarens Samfällighetsförening, Västerhaninge    Webbproducent: Lex Samson