Stämmoprotokoll, verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

2006 Vårstämma
2006 Höststämma
2007 Höststämma
2008 Vårstämma
2008 Höststämma
2009 Vårstämma
2009
Höststämma
Stämmoprotokoll
Verksamhetsberättelse,

Genomförd förvaltningsverksamhet, sektion 1 och sektion 2
Resultatrapport för sektion 1,
Resultatrapport för sektion 2 (Kabel TV)
Balansrapport sektion 1
Balansrapport sektion 2 (Kabel TV)
2010
Vårstämma
Stämmoprotokoll
Dagordning, förvaltningsverksamhet, sektion 1 och sektion 2
Resultatrapport för sektion 1,
Resultatrapport för sektion 2 (Kabel TV)
Balansrapport sektion 1
Balansrapport sektion 2 (Kabel TV)
2011
Vårstämma

Stämmoprotokoll
Dagordning, förvaltningsverksamhet, sektion 1 och sektion 2
Resultatrapport för sektion 1
Resultatrapport för sektion 2 (Kabel TV)
Balansrapport sektion 1
Balansrapport sektion 2 (Kabel TV)

Inlämnade motioner
Fyra motioner från Erkan Holtay >>>>>
Två motioner från Erkan Holty >>>>>
Två motioner från Conny Thuresson Motion1, Motion2
Motion Roland Lundgren >>>>>
Motion från Spackelgränd >>>>>
Motion från boende >>>>>

Styrelsens svar på ovan motioner >>>>>

Extrastämma
20110530
Extrastämma Församlingshemmet

2011
Höststämma

 

Stämmoprotokoll

Inlämnade motioner med styrelsen svar
Motion om förslag till  2 städdagar per år

2012

Värstämma

 Stämmoprotokoll

2012

Höststämma

 Stämmoprotokoll
© Hantverkarens Samfällighet, Västerhaninge    Webbproducent: Lex Samson