Utbyggnad till dubbelspår på sträckan Västerhaninge-Tungelsta

Banverket planerar att bygga ut sträckan mellan Västerhaninge och Tungelsta till planskilt dubbelspår. Det innebär att järnväg och väg/cykelväg inte korsar varandra i samma plan. Utmed särskilt utsatta sträckor kommer bullerskärmar att placeras. Arbetena beräknas pågå under 2010 och 2011. Tågtrafiken kommer att behöva stängas av under 6 sommarveckor under 2010 och 2011 för att Banverket ska kunna genomföra känsliga arbeten.

Länk till Trafikverket sida. Projekt Nynäsbanan

Dubbelspårutbyggnaden mellan Västerhaninge och Krikslida

Se större bild >>>>>

Tvätta inte bilen på gatan

När du tvättar bilen på gatan, garageuppfart eller annan asfalterad mark rinner tvättvattnet oftast ner i en dagvattenbrunn och vidare ut i bäckar och åar för att slutligen hamna orenat i någon sjö eller i havet.

Hämta mer information från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds hemsida, http://www.smohf.se

© Hantverkarens Samfällighet, Västerhaninge    Webbproducent: