Skötselplan år 2012

En särskild åtgärdslista har upprättats för år 2012. Trafikskyltar skall tvättas, riktas och i förekommande fall bytas ut. Lyktstolpar och grändbelysningar ses över. Tomma stolpar bortmonteras. Kabelskåp skall ses över och riktas i ett fall bortmonteras. Klotter saneras över hela området. Orienteringstavlor repareras och riktas upp. Grannsamverkanskyltar skall ses över och nya sättas upp.

 

Senare i vår kommer en åtgärdslista att upprättas över nödvändiga reparationsarbeten på gränder och gångvägar.

 

Inför vår- och höststädningen kommer separata åtgärsplaner att upprättas.

 

Styrelsen avser att kvartalsvis genomföra ”besiktning” av området.

 

Gräsklippning

Gräsklippningen av våra gräsytor organiseras f.n. av Anders Pärhagen, Pytsgränd 3.

 

Isbanan

Vintertid anläggs en isbana på södra fotbollsplanen invid Murarvägen. Spolning och skötsel organiseras här av Mikael Pihl, Micael Pettersson och Stefan Lundqvist på Murslevsgränd.

 

 

 

Hantverkarens Samfällighetsförening, Västerhaninge    Webbproducent: Lex Samson