Grannsamverkan inom Hantverkarens Samfällighetsförening

Att drabbas av inbrott i sin hemmiljö är ofta en obehaglig upplevelse. Men det går att vidta åtgärder för att på bästa sätt skydda sig mot inbrott och att skydda sin egendom. Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Grannsamverkansmodellen går främst ut på att minska frestelsen för potentiella gärningspersoner som rör sig i ett område att begå brott. En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i vårt samhälle.

 

Inom Hantverkarens Samfällighetsförening har vi ett nära samarbete med Närpolisen i Haninge som kontinuerligt rapporterar om brottslig verksamhet inom kommunen och vårt närområde. På Polisens månadsmöten, där vårt huvudkontaktombud deltar, sker en genomgång av vad som hänt under den gångna månaden och bland annat diskuteras eventuella försiktighetsåtgärder. Polisen ger också ut en månadsrapport som delges alla medlemmar inom samfälligheten.

 

Huvudkontaktombudets uppgift

I en samfällighetsförening är det en fördel om huvudkontaktombudet ingår i samfällighetens styrelse eller på annat sätt är nära knuten till samfälligheten. Huvudkontaktombudet bör delta i utbildning hos polisen och försäkringsbolag samt räddningstjänsten. Inom Hantverkarens Samfällighetsförening sitter huvudkontaktombudet med i styrelsen. Huvudkontaktombudet ansvarar för att all information som kommer från Närpolisen skickas vidare till våra grändombud som informerar sina grannar.

Grändombuden inom Hantverkarens Samfällighetsförening

 TIMMERMANSVÄGEN  MÅLARVÄGEN
 FILGRÄND (11) Peter Wester  BORSTGRÄND (10) Gunnar Pettersson
 HAMMARGRÄND (1) Peter Svedefelt  MODDLARGRÄND (1) Agneta Andersson
 HOVTÅNGSGRÄND (2) Göran Nilsson  PENSELGRÄND (2) Kirsti Stadler
 HYVELGRÄND (5) Jan Eurenius  PYTSGRÄND (6) Agneta Öberg
 MEJSELGRÄND (3) Björn Sühl  SICKELGRÄND (2) Tord Binning
 MEJSELGRÄND (11) Bengt-Åke & Ingalill Spetz  SPACKELGRÄND (9) Ragnar Abrahamsson
 PASSGRÄND (3) Kerstin Nilsson  SPACKELGRÄND (20) Monica Wallin
 TUMSTOCKSGRÄND (4) Lars Sjöström

 MURARVÄGEN

 BALJEGRÄND (1) Claire Boholm
 KVASTGRÄND (14) Lex Samson
 MURSLEVSGRÄND (12) Johan Klagsmark
 OKGRÄND (2) Leif Bergman
 RÄTSKIVEGRÄND (9) Conny Thuresson
 RÄTSKIVEGRÄND (10) Margaretha Söderblom

 

Skydda dig mot bedrägerier

 

Tips från polisen
Polisen informerar

 

Tveka inte att rapportera till polisen
PÅGÅENDE BROTT---RING 112!
TIPS-----------------114 14, dygnet runt
TIPS-----------------0733 315 757, dagtid, närpolisen, Birgitta Svensson
Bostadsgruppen. 401 71 54 & 401 71 55
GRANNSTÖDSBILEN- 0737 164 516, dagtid

Hantverkarens Samfällighetsförening, Västerhaninge    Webbproducent: Lex Samson